โรงเรียนชุมแพศึกษา
เตรียมการโหลดข้อมูล
โหลด...

รายงานสถิติการสมัครเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่
ในเขตพื้นที่
นอกเขตพื้นที่
เงื่อนไขพิเศษ
ความสามารถพิเศษ
รวม
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต
11 มี.ค. 66
53
258
0
10
0
20
341
12 มี.ค. 66
19
69
0
11
0
10
109
13 มี.ค. 66
15
125
0
7
-
-
147
14 มี.ค. 66
10
56
0
9
-
-
75
15 มี.ค. 66
8
21
0
6
-
-
35
รวม
105
529
0
43
0
30
707รายงานสถิติการสมัครเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่
ทั่วไป
เงื่อนไขพิเศษ
ความสามารถพิเศษ
รวม
11 มี.ค. 66
157
4
8
169
12 มี.ค. 66
25
1
13
39
13 มี.ค. 66
20
2
-
22
14 มี.ค. 66
35
0
-
35
15 มี.ค. 66
17
1
-
18
รวม
254
8
21
283กลับหน้าหลัก

  พบปัญหาติดต่อ
        081-3808670 (นายเสกสรรค์ จันสนิท หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        087-2287486 (นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา หัวหน้างานรับนักเรียน)
  เช้า 08.30 น. - 12.00 น.
  บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

  งานรับนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา